Tag Archives: Smink

En delseger!

11 Mar

Som ni säkert hunnit höra så är detta en historisk dag. Efter decennier av lobbyarbete från många, många djurrättsorganisationer tillsammans, som till exempel svenska Djurens Rätt och internationella PETA så är det från och med idag förbjudet i hela Europa att sälja djurtestad kosmetika och hygienprodukter.

Detta är resultatet av brett informations- och kampanjearbete som till exempel namninsamlingar som till exempel den senaste inom kampanjen ”No cruel cosmetics”.

Det som gör förbudet enastående är att det är heltäckande. Det ger inga undantag för vare sig produkter eller djur; alla djur undantas och förbudet gäller alla typer av smink och hygienprodukter. Nedan följer en text om förbudets bakgrund, vilken jag lånat från Djurens Rätt

I februari 2003, efter år av kampanjer under ledning av European Coalition to End Animal Experiment, enades EU om ett förbud mot djurförsök för kosmetika, känt som sjunde ändringen av kosmetikadirektivet.

Den andra etappen genomfördes den 11 mars 2009, då det blev olagligt att:

  • testa beståndsdelar i kosmetika på djur i EU, oavsett om det finns ett godkänt alternativ
  • sälja eller importera till EU kosmetika eller ingredienser som skall användas i kosmetika som har testats på djur efter detta datum (försäljnings- eller marknadsföringsförbud).

Tre typer av djurförsök undantogs från detta förbud mot saluföring i syfte att möjliggöra validering av alternativa testmetoder. De tre typerna av djurförsök som tilläts var:

  • Giftighetstester med upprepad dosering – kaniner eller råttor tvingas äta eller andas in kosmetikaingrediensen eller får den insmord på sin rakade hud varje dag i 28 eller 90 dagar och dödas sedan.
  • Reproduktionstoxicitet – dräktiga kaniner eller råttor tvångsmatas med kosmetikaingrediensen och dödas sedan tillsammans med sina ofödda ungar.
  • Toxikokinetik – kaniner eller råttor tvångsmatas med kosmetikaingrediensen och dödas sedan varefter deras organ undersöks för att se hur ämnet distribueras i deras kroppar.

Trots starka invändningar från ECEAE hävdade EU-kommissionen att giftighetstester med upprepad dosering även omfattar ytterligare två djurförsök:

  • Hudsensibilisering – marsvin får kosmetikaingrediensen insmord på sin rakade hud och möss på sina öron för att se om ämnet orsakar en allergisk reaktion. Sedan dödas djuren.
  • Cancerogenitet – råttor matas med kosmetikaingrediensen i två år för att se om de utvecklar cancer och sedan dödas de.

Den tredje och sista etappen skulle införas den 11 mars 2013, då tiden för undangtagen gick ut.  Men in det sista var det totala förbudet hotat av att skjutas upp, eller att fortsätta innehålla en mängd undantag. Men EU:s nyträdde kommissionär för hälsa och konsumentfrågor Tonio Borg  deklararerade tidigt att han skulle arbeta för att förbudet  ska träda i kraft som det var tänkt i den 11 mars 2013, och utan några undantag.

Ps. Att jag skriver delseger trots att detta är stort är att målet naturligtvis måste vara ett totalstopp för djurförsök öht, alltså inklusive försök i medicinsk forskning

No Cruel Cosmetics logo

Smink utan lidande

19 Aug

Att smink kan vara vegetariskt, eller veganskt kan kanske låta lite bisarrt för den oinvigde. Smink är ju inget man äter, så vida man man inte har väldigt speciella ”cravings”.

Men att vara vegetarian, eller i synnerhet vegan, syftar ju till att så långt det någonsin är möjligt undvika att utsätta djur för lidande och/eller exploatering även utanför livmedelsindustri. Därför är det otänkbart att använda smink där det ens finns misstanke om att det förekommer djurförsök. Jag befattar mig inte med termen ”plågsamma djurförsök”; då de till sin natur är plågsamma och dess motsats inte existerar; lika lite som det finns human slakt så finns det humana djurförsök.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Man skulle kunna tro att djurförsök i samband med sminkframtagning vore något som tillhörde det förflutna, så är dock inte fallet. Helt nyligen visade tre stora sminkföretag, Estee Lauder, Avon och Mary Kay, bland andra, var beredda att återuppta djurförsök för att få tillgång till den enorma kinesiska marknaden. Detta är något som fått den engelske komikern Ricky Gervais, en man många kanske inte känner som den djurrättsförkämpe han är, att gå i taket. Han uppmanar nu till bojkott av en lång rad företag.

En del löser problemet genom att helt enkelt inte sminka sig. Men om man som jag, och många med mig, tycker att det att få leka med smink är vad som gör tanken på att gå upp på morgon uthärdlig, då får man hitta andra märken. Tro mig, jag har den yttersta respekt för Body Shop. Vad de som företag uträttar är enormt. Men, lets face it: Body Shops produkter är skitdyra. Sådant som man unnar sig vid speciella tillfällen, en gång om året. Min lösning har blivit E.L.F, vilket inte alls hänvisar till någon lite varelse, utan står för Eyes, Lips, Face.

E.L.F. som i grund och botten är ett amerikanskt företag och har sitt europeiska huvudkontor i London testar inga av sina produkter på djur, och produkterna innehåller heller inga animaliska produkter. Perfekt alltså. Det enda sättet att här i Sverige handla E.L.F:s produkter är via nätet. Det som är så fantastiskt med E.L.F, bortsett från det etiska hållningssättet, är att man inte blir rånad. Ögonskuggor hittar man för cirka 17 kronor. Mascara 28 kronor. Att handla mascara, foundation, två ögonskuggor och eyeliner, samt få dem hemskickade, kostade mig under 200 kronor. Det får man inte mycket för i en svensk make up affär, i synnerhet inte smink som är garanterat otestat.

Jag ska erkänna att jag inte är tillräckligt hemma på detta med smink för att kunna bli poetisk om textur, nyanser, mineraler och grejor. Funkar det och jag ser snygg ut när jag är färdig, så är det fullt tillräckligt för mig. Har detta åstadkommits utan att djur har plågats på olika sätt så är det mer än tillräckligt. Därför rekommenderar jag E.L.F, något för övrigt även P.E.T.A (People for ethical treatment of animals)gör.