Tag Archives: pingvin

En tyst minut för de utrotade arterna

22 Sep

Imorgon, söndagen den 23 september hålls en tyst minut för något vi sällan tänker på; de utrotade arterna. Människans expansion har sedan tidernas begynnelse tagit livet av andra arter, men de senaste åren har takten som dessa försvunnit ökat.                                                                                                                       Bara för några veckor sedan meddelades att den japanska floduttern inte finns mer som ett resultat av tidigare hämningslös jakt på den för dess päls samt miljöförändringar.                                                                                                                                                                                                                                                   Anledningarna till varför en djurart upphör att existera är många, som skövling av jordens skogar, något som minskar livsutrymmet för en mängd arter. Det i sin tur tvingar dem ut på jakt efter mat i områden där de kan hamna i konflikt med civilisationen

Skogsskövling, vilket har minskat de gröna regionerna på planeten. Det i sin tur har resulterat i att livsmiljön för flera arter har försvunnit har orsakat den gröna zoner av planeten att krympa, vilket har resulterat i förlust av livsmiljön för flera djurarter. Vissa arter måste våga ur sina avgränsade områden på jakt efter mat, vilket gör dem mer sårbara för en livshotande konflikt med mänskligheten, medan de andra torkas bort på grund av utrotning av en viss art på vem de hade varit beroende av för mat. Andra dör ut på grund av att de varit beroende av en föda som endast funnits i den nu utplånade livsmiljön.

 

Global uppvärmning. Forskare uppskattar att cirka 70 olika grodarter försvunnit på grund av den globala uppvärmningen. Dessa grodor är bara toppen på isberget, då en mängd olika arter står inför utplåning på grund av miljöförändringarna, som till exempel isbjörnar och pingviner vars livsmiljö kontinuerligt hotas på grund av den ständigt ökande globala uppvärmningen. Detta är ett problem som blir mer och mer tydligt för varje år, just nu kan man nära nog dagligen höra talas om Arktis allt tunnare istäcke.

 

 

Jakt kräver ständigt nya offer, och handlar inte heller längre om att skaffa mat för dagen. Nu jagas de utrotningshotade djuren för souvenirer och groteska inslag i så kallade traditionella mediciner där bland annat noshörningen drabbas hårt. Sedan 2006 tillhör den svarta noshörningen historien. Utrotnings”krig” av den typ som den svarta noshörningen utsattes för fortsätter. Idag finns det cirka 3 000 tigrar kvar i världen. Samtidigt vet man att man i Kina svälter tigrar till döds för att framställa ett exklusivt vin av de döda djurens nedmalda ben. Denna typ av exploatering av djur måste upphöra. Människans nedsmutsning av jorden, vilket innebär ett hot mot kvarvarande utrotningshotade djur, måste upphöra. Kalhuggning av djurs naturliga habitat måste upphöra. Svaret på dessa problem är mångfaldigt, men ett av dem är att sluta äta kött, då mycket av den avverkning som sker är för att skapa betesmarker för köttindustrin. Köttindustrin står för skrämmande hög förorening, vilket i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. Vi måste också upphöra med att nyttja produkter av djur.

Man kan snacka mycket om naturligt urval, och att djurarter alltid har dött ut. Men djurarter dör ut på grund av mänskligt handlande och det är dags att vägra acceptera det. Börja med att ge dem en tanke i morgon klockan 17.00. En tyst minut för de utrotade arterna. Vill vi verkligen lägga fler till den listan?  Listan över de djur som utrotats den senaste 100 åren hittar du här

Annonser