Tag Archives: mark

Vegetarisk dag på sjukhus

15 Sep

En rad forskare, läkare och andra insatta personer skrev i onsdags (den 12 september) en debattartikel om nödvändigheten av en köttfri dag i veckan på landets sjukhus. Så vitt jag uppfattat det har debatten om detta inte nått utanför denna sidas kommentatorsfält. Där är det glädjande många som håller med, men fortfarande alldeles för få. Det är också ledsamt att frågan inte verkar nå ut i samhället i stort. Det är få områden som är så minerade som att ifrågasätta folks köttkonsumtion. Då hålls ”det fria valet” upp som en vackert vajande fana representerande i stort sett frihet. Att föreslå att någon ska sluta äta kött, ens för en dag i veckan upplevs som djupt kränkande.

Tänk om en rökare skulle hävda samma sak? Förstå det hån och hat den individen skulle mötas av. Alla anklagelser som skulle hagla. ”Tänk på alla astmatiker!” ”Tänk på barnen!” ”Tänk på din egen hälsa!”

Det är ”förbjudet” att använda dessa argument i debatten kring köttet. Egentligen behöver man det inte heller, för argumenten mot köttkonsumtion är mycket, mycket tyngre. Nämnda forskare tar upp några av dessa, men eftersom debattartiklar av detta slag brukar avfärdas med ”jag orkar inte läsa allt det där”, så ska jag enkelt och lättfattligt spalta upp det för er:

Cirka 70 procent av världens jordbruksmark används till foderproduktion och bete.

Samtidigt så lever närmare en miljard människor under svältgränsen. Inser ni vad man skulle kunna göra med denna mark och den inte användes till bete och foderproduktion. Faktum är att svält skulle kunna förpassas till historien om marken användes till produktion av spannmål för mänsklig konsumtion.

Avskaffa världssvälten. Smaka på den. Är inte det vad alla med någon som helst empati vill?

Betesmarker används dock ironiskt nog ofta som ett argument MOT veganism. ”Har vi inga djur så kommer värdefulla områden att växa igen”. Veganism handlar inte om att avskaffa djur, varken nötdjur eller några andra. Det handlar om att ge dem rätten att existera för sin egen skull. Inte vår. Utan den vansinniga industriella köttproduktion som existerar idag så finns det plats för oss alla. För många betesdjur kan dock även skada miljön, som på bilden nedan.

En annan ”vara” som stora delar av världen ständigt lider brist på, och som så småningom kommer att drabba även oss är vatten.

För att producera ett kilo nötkött krävs 15 000 liter vatten. Ett kilo vete använder 1 300 liter vatten. Här i Sverige kom vi under 2011 upp i cirka 86 kilo per person och år. Då köttkonsumtionen i huvudsak är fördelad mellan fågel och nötkött har jag just nu svårt att exakt ge siffror på ur mycket vatten som kräves, men om vi ponerar att det är 50/50 så skulle det innebära att vi gör av med 735 000 vatten per person och år på nötköttsproduktion bara det är för mycket.

Till detta kommer det fruktansvärda lidande som är involverat i all form av köttproduktion, oavsett vilken art djuret hör till. Det talas om den humana svenska slakten. Den existerar inte. Slakt inbegriper ångest, smärta och förnedring för det djur som står i slaktlinjen och väntar på att dö. Det finns inget sätt att komma runt det.

To read in another language:  http://translate.google.com/

Annonser