Tag Archives: arter

Vildsvinen

18 Nov

Ikväll blir det inget recept. Jag är ju vegan för djuren, och ikväll kommer det att handla om min motvilja mot en av människans alla egenskaper, eller brist på: oförmågan att anpassa sig till andra arter, jämka och dela.

Folks får säga vad de vill om mitt förhållningssätt och åsikt i denna fråga: jag anser att människan i mångt och mycket är ett oerhört obehagligt däggdjur. Detta på grund av att vi är det enda djur som är farlig för alla andra varelser, inklusive individer inom vår egen art.

Just nu ligger ett annat djur väldigt pyrt till om landets arrendatorer får som de vill: vildsvinet. Jag skulle aldrig drömma om att påtså att vildsvin inte kan vara ett problem. Att de är ett problem. Vildsvin kan orsaka enorma skador på odlingsmark och trädgårdar (och golfbanor, tydligen, men vem bryr sig?)

Till skillnad från vad gäller vargen kan det kanske vara befogat med en typ av skyddsjakt på vildsvin. Men denna jakt ska då skötas av statligt anställda jägare. Var har den traditionella ”skogsvaktaren” tagit vägen.

Hur som helst; landets arrendatorer nöjer sig inte med någon skyddsjakt. De vill se vildsvinen utrotade. Vilken befängd idé egentligen, oavsett om det handlar om vildsvin eller varg: ta beslutet att en annan varelse inte har rätt att existera. Hur långt förflyttade från att tillhöra den jord vi lever på är man egentligen då?

Och något att verkligen fundera på när man lägger huvudet på kudden denna söndagskväll är detta: om andra djurarter skulle sätta säg till doms över vår art, som egentligen bara är ett djur bland andra, notera hur vi fullkomligt utplånar möjligheten för andra djur, och växter, att överleva. Hur vi förstör i stort sett alt vi kommer i kontakt med, vad gäller vår jord. Hur tror ni domen skulle lyda då?

Annonser

En tyst minut för de utrotade arterna

22 Sep

Imorgon, söndagen den 23 september hålls en tyst minut för något vi sällan tänker på; de utrotade arterna. Människans expansion har sedan tidernas begynnelse tagit livet av andra arter, men de senaste åren har takten som dessa försvunnit ökat.                                                                                                                       Bara för några veckor sedan meddelades att den japanska floduttern inte finns mer som ett resultat av tidigare hämningslös jakt på den för dess päls samt miljöförändringar.                                                                                                                                                                                                                                                   Anledningarna till varför en djurart upphör att existera är många, som skövling av jordens skogar, något som minskar livsutrymmet för en mängd arter. Det i sin tur tvingar dem ut på jakt efter mat i områden där de kan hamna i konflikt med civilisationen

Skogsskövling, vilket har minskat de gröna regionerna på planeten. Det i sin tur har resulterat i att livsmiljön för flera arter har försvunnit har orsakat den gröna zoner av planeten att krympa, vilket har resulterat i förlust av livsmiljön för flera djurarter. Vissa arter måste våga ur sina avgränsade områden på jakt efter mat, vilket gör dem mer sårbara för en livshotande konflikt med mänskligheten, medan de andra torkas bort på grund av utrotning av en viss art på vem de hade varit beroende av för mat. Andra dör ut på grund av att de varit beroende av en föda som endast funnits i den nu utplånade livsmiljön.

 

Global uppvärmning. Forskare uppskattar att cirka 70 olika grodarter försvunnit på grund av den globala uppvärmningen. Dessa grodor är bara toppen på isberget, då en mängd olika arter står inför utplåning på grund av miljöförändringarna, som till exempel isbjörnar och pingviner vars livsmiljö kontinuerligt hotas på grund av den ständigt ökande globala uppvärmningen. Detta är ett problem som blir mer och mer tydligt för varje år, just nu kan man nära nog dagligen höra talas om Arktis allt tunnare istäcke.

 

 

Jakt kräver ständigt nya offer, och handlar inte heller längre om att skaffa mat för dagen. Nu jagas de utrotningshotade djuren för souvenirer och groteska inslag i så kallade traditionella mediciner där bland annat noshörningen drabbas hårt. Sedan 2006 tillhör den svarta noshörningen historien. Utrotnings”krig” av den typ som den svarta noshörningen utsattes för fortsätter. Idag finns det cirka 3 000 tigrar kvar i världen. Samtidigt vet man att man i Kina svälter tigrar till döds för att framställa ett exklusivt vin av de döda djurens nedmalda ben. Denna typ av exploatering av djur måste upphöra. Människans nedsmutsning av jorden, vilket innebär ett hot mot kvarvarande utrotningshotade djur, måste upphöra. Kalhuggning av djurs naturliga habitat måste upphöra. Svaret på dessa problem är mångfaldigt, men ett av dem är att sluta äta kött, då mycket av den avverkning som sker är för att skapa betesmarker för köttindustrin. Köttindustrin står för skrämmande hög förorening, vilket i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. Vi måste också upphöra med att nyttja produkter av djur.

Man kan snacka mycket om naturligt urval, och att djurarter alltid har dött ut. Men djurarter dör ut på grund av mänskligt handlande och det är dags att vägra acceptera det. Börja med att ge dem en tanke i morgon klockan 17.00. En tyst minut för de utrotade arterna. Vill vi verkligen lägga fler till den listan?  Listan över de djur som utrotats den senaste 100 åren hittar du här